‚Äč

August 26-30        Teacher workdays

 

August 29             Parent Orientation, 5PM 

 

August 30             Open House for Families (10-11AM)

 

Sept 3                   First day of school

 

Oct 10                   Parent and child morning

 

October 17            No school, parent teacher collaborations 

 

Oct 21-24              Fall break

 

Nov 27-28            Thanksgiving break

 

Dec 23-Jan 2         Winter holidays 

 

Jan 20                  MLK day, no school

 

Feb 17/18             Teacher professional development, no school 

 

April 9-16             Spring break  

 

April 23                Parent and child morning

 

May 21                 No School, parent teacher collaborations 

 

May 25                Memorial Day, no school

 

May 28                Last day of school 

SCHOOL CALENDAR 2019/20